Conţinut coş:TC Image
Produse: 0 buc.
Total de plată: 0,00 EUR + TVA
CĂUTARE RAPIDĂ PRODUS
Dotări complete cu accesorii pentru bucătării profesionale
 
Transport GRATUIT!
 
Intervenție  service
 
Prezentarea companiei
 
green video
 

Condiţii comerciale

1. Preţul

Preţurile publicate reprezintă preţurile de listă şi au un caracter orientativ. Oferta personalizată va fi furnizată Clientului pe baza cererii de ofertă trimisă de către acesta prin una din metodele descrise la punctul 8 din prezentul document. Preţul final al produselor va fi de comun acord, acceptat de ambele părţi, prin semnarea unui contract/fişă de comandă.

2.  Produse în promoţie

Preţul produselor în promoţie este valabilă pe toată durata promoţiei, sau în limita stocului disponibil. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica perioada de desfăşurare a promoţiei.

3.  Transportul

Transportul este efectuat de vânzător la adresa specificată de Client. Costurile de transport vor fi specificate în oferta personalizată. Data de livrare a produselor va fi transmisă clientului, fiind acceptată de comun acord de către vânzător şi Client. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica data de livrare a produselor cu condiţia de a notifica Clientul în prealabil. Bunurile se consideră recepţionate prin semnarea de către Client sau de către reprezentantul împuternicit al acestuia:

  • a documentului de transport / coletului în cazul în care livrarea se efectuează prin curierat,
  • a procesului verbal de predare primire încheiat cu ocazia predării respectiv primirii bunurilor
  • a documentului de transport în momentul în care produsele sunt încărcate în mijlocul de transport al Clientului sau al agentului acestuia.

4.  Riscuri

Riscul privind deteriorarea sau pierderea produselor se transmite Clientului în momentul predării prin semnarea procesului-verbal de predare-primire, sau a documentului de transport, dacă livrarea se efectuează prin curier sau din grija Clientului. În cazul în care Clientul fără motiv legitim refuză preluarea produselor, la data stabilită, livrarea se consideră a fi efectuată:

  • dacă produsele sunt livrate din grija Vânzătorului, în momentul descărcării acestora de pe mijlocul de transport;
  • dacă produsele sunt transportate de către Client, în momentul în care produsele sunt încărcate în mijlocul de transport al Clientului sau al agentului acestuia.

5.  Plata

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a solicita plata în avans sau plata la livrare pentru mărfurile comandate.Plata se poate face în numerar cu respectarea legislaţiei în vigoare, prin ordin de plată sau cu instrumente bancare (filă cec şi/sau bilet la ordin). Modalitatea şi termenul de plată convenite de către părţi vor fi specificate în contract/fişă de comandă.

Vânzătorul va elibera factură respectând legislaţia română aflată în vigoare.

6.  Termenul  de livrare

Termenul de livrare al mărfurilor comandate de către Client va fi stipulat în oferta personalizată respectiv în contract/ fişă de comandă.

7.  Garanţii

Produsele achiziționate beneficiază de 24 de luni garanţie, care este valabilă doar cu condiția în care Clientul prezintă Vânzătorului Certificatul de garanţie primit odată cu livrarea produsului.

Orice cerere de intervenţie de garanţie va fi adresată de Client Vânzătorului imediat după constatarea deficienţei în utilizarea produselor la adresa de email service@tcromania.com sau la numărul de telefon 0266- 317827, 0726-308900 sau la numărul de fax 0266-315068.

8.  Informaţii necesare pentru emiterea cererii de ofertă

Pentru a lansa o cerere de ofertă este necesar trimiterea  unui e-mail din meniul CONTACT. Datele furnizate de către dumneavoastră vor fi tratate confidenţial fără a fi transmise unor  terţe persoane, conform politicii de confidenţialitate afişate pe acest Site. Cererea de ofertă trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: denumirea solicitantului, adresa sediu firma,datele persoanei de contact, nr. telefon, adresa e-mail şi detaliile cererii.

9.  Newsletter

În momentul abonării la newsletter clientul a ales şi opţiunea de a primi informări asupra promoţiilor în desfăşurare sau a noutăţilor de pe Site prin intermediul poştei electronice. Acesta poate, în cazul în care nu mai doreşte să primească aceste informări, să se dezaboneze urmând instrucţiunile de dezabonare din Newsletter.

10.  Procedura de cumpărare

După trimiterea cererii de ofertă de către Client pe cale electronică, acesta va fi contactat de echipa Crown Cool, prin intermediul poştei electronice sau telefon cu privire la stabilirea detaliilor privind echipamentele sau serviciile care fac obiectul cererii de ofertă, după care se va furniza către Client, prin mijloacele agreate de către aceasta, oferta de preţ. Oferta de preţ este valabilă 30 zile calendaristice de la data emiterii acestuia de către vânzător. Dacă în acest timp Clientul nu îşi exprimă intenţia de cumpărare prin încheierea unui contract respectiv a unei comenzi ferme, oferta emisă îşi pierde valabilitatea.

11.  Drepturi de autor

Toate drepturile sunt rezervate.

Conținutul acestui website, textele, fotografiile, grafica precum și orice alte materiale prezentate pe acesta sunt protejate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la drepturile de autor și drepturile conexe, precum și cu cele ale altor forme de protejare a proprietații intelectuale.

Nu se pot copia, descărca, reproduce, republica, posta etc., niciun fel de text, grafica imagine, simbol pentru a fi folosite în scop comercial sau distribuite, fără acordul prealabil, exprimat în scris al S.C CROWN COOL SRL.


 

12. Informații privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

Persoanele fizice şi juridice care deţin DEEE au obligaţia de a preda DEEE către sistemele de colectare  şi de a nu elimina DEEE împreună cu deşeurile municipale nesortate. Centrele de colectare au obligaţia de a prelua toate DEEE  în mod gratuit.  Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu o cruce, și o  bara neagra groasa din partea de jos, ca în imaginea de mai jos.

Având în vedere prevederile OUG 5/16.04.2015 – privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții în calitate de deținători de DEEE vor avea în vedere următoarele: La furnizarea unui produs nou, la solicitarea Cumpărătorului, Vânzătorul poate să preia DEEE în sistem „unul la unul“, în mod gratuit, în aceleaşi, condiţii precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca echipamentul nou furnizat. Preluarea DEEE în baza ordonanţei mai sus menţionate se va face la solicitarea în prealabil a intenției scrise a Cumpărătorului în acest sens. Vânzătorul va prelua doar DEEE demontate, pregătite şi ambalate corespunzător în vederea transportării în siguranță ale acestora.

 
BLOG
Cele mai importante criterii la alegerea vitrinei frigorifice potrivite pentru afacerea Dvs Pe larg >>>
Ședința Națională de Service TC România Crown Cool Pe larg >>>
Schimb de experiență între membrii Grupului „TC Thermotechnika Crown Cool European Economic Interest Group”, Pe larg >>>
 
 
 
 

Crown Cool SRL | România

Sediu social: RO-530240, str Topliţa, nr. 155, Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Telefon: (+40) 366 101 550 Fax: (+40) 366 101 551 Email: office@tcromania.com

Croatia |  Hungary |  Romania |  Serbia |  Slovakia |  The Czech Republic